Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse mõju

Jüri Lillemets
Eesti Maaülikool

21. november 2017

Mis toetus?

Meede “Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”

  • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.2
  • Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede 6.1

Toetuse saajad… Põllumajandustootmisega alustavad/tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja füüsilisest isikust osanikega osaühingud. Taotleja võib üle võtta ka tegutseva põllumajandusettevõtte.

Miinimumnõuded… Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu kõik osanikud on taotlemise hetkel nooremad kui 40 aastat

Ühekordne toetus kuni 40 000 eurot

Nõutav müügitulu põllumajanduslikust tegevusest taotlemisele järgneva kalendriaasta lõpuks on vähemalt 2400 eurot

… toetuse saamisele järgneva viienda kalendriaasta lõpuks peab taotleja aastamüügitulu põllumajanduslikust tegevusest moodustama vähemalt 80% saadud toetuse summast (32 000 eurot)

Miks toetus?

Meetme üldeesmärk oli noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses.

Miinimumnõuded… Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel peavad olema ametialased oskused ja pädevus

Noorte põllumajandusettevõtete juhtide osakaal 2013